Aktuality

Zapojte sa do literárnej súťaže

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska aj tento rok vyhlasuje literárnu súťaž Wolkrova Polianka pre debutantov do 30 rokov, ktorí dosiaľ knižne nevydali básnickú zbierku. Budeme radi, keď sa vaši čitatelia s blízkym vzťahom k literatúre zapoja do súťaže.

Čítať ďalej…

Vyhodnotenie Dotyku zimy

Počas celého mesiaca december prebiehala súťaž Dotyk zimy. Jej cieľom bolo spestrenie priestorov knižnice v predvianočnom čase. Každý, kto prišiel do knižnice v decembri, mohol vidieť, že sa nám to podarilo. 

Čítať ďalej…

Projekt Jednu knihu ročne v roku 2017

Marta Moravčíková je autorkou projektu Jednu knihu ročne (knižnici). Inšpiráciou pre ňu bol fakt, že knižnice na Slovensku už roky nemajú toľko peňazí, aby mohli svoje knižničné fondy rozširovať tak, ako by chceli a tak, ako by chceli čitatelia. 

Čítať ďalej…

feldek

Majster všetkých literárnych žánrov

Ľubomír Feldek a jeho tvorba je naozaj rozmanitá. Je autorom poézie a hlavne veršovaných rozprávok. Napísal mnoho moderných autorských rozprávok. 

Čítať ďalej…

Knižnica v číslach

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá zaujíma významné miesto medzi kultúrnymi inštitúciami v meste a jeho okolí. Každoročne v januári v knižnici bilancujeme. Aj v roku 2017 ponúkla knižnica stálym i novým čitateľom množstvo nových kníh, podujatí, aktivít a služieb.

Čítať ďalej…