Archív September 2016

Rok čitateľskej gramotnosti

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote. 

Čítať ďalej…

Kto získa odmenu?

Počas leta si knižnica pripravila pre svojich stálych i nových čitateľov zaujímavé súťaže. V prílohe vám prinášame zoznam výhercov jednotlivých detských i dospelých súťaží. Srdečne blahoželáme.

Čítať ďalej…

rok

Rok Juraja Thurzu

V Žilinskom kraji si pripomíname regionálnu osobnosť Juraja Thurzu. V septembri je výročie jeho narodenia a v decembri okrúhle 400. výročie úmrtia.

Čítať ďalej…