Archív Január 2016

Prvé stretnutie čitateľského krúžku

Dňa 21.1.2016 sa v spoločenskej miestnosti Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v KNM konalo prvé stretnutie priaznivcov dobrej knihy, pútavých príbehov či ľudovej slovesnosti.

Čítať ďalej…

Snehuliakovo

Knižnica sa premenila na Snehuliakovo vďaka dobrým nápadom a šikovným rukám detí a ich vychovávateliek zo Školského klubu pri ZŠ Nábrežná.

Čítať ďalej…

Už dnes môžete hlasovať za detské ihrisko v našom meste

Obyvatelia Kysuckého Nového Mesta môžu svojim aktívnym zapojením prispieť k tomu, aby na Kamencoch pribudlo nové detské ihrisko. A pritom stačí tak málo.

Čítať ďalej…

kniha kysuc

Nominujte Knihu Kysúc 2015!

Kysucká knižnica v Čadci vyhlasujú čitateľskú súťaž Kniha Kysúc 2015.

Čítať ďalej…

kniznic

Mestská knižnica v roku 2015

Mestská knižnica je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá zaujíma významné miesto medzi kultúrnymi inštitúciami v meste. Každoročne v januári v knižnici bilancujeme. 

Čítať ďalej…

Dva prírastky do regionálnej literatúry

Pár slov o nových prírastkoch do regionálnej literatúry. Odporúčame však ich zapožičanie v  knižnici.

Čítať ďalej…

knihy

Nové knihy vo fonde

Pravidelne prinášame zoznam noviniek v knižnici. Koniec roka sme ukončili takmer 300 novými knihami.

Čítať ďalej…

Jednu knihu ročne (knižnici) v roku 2015

Projekt Jednu knihu ročne (knižnici) realizujeme už 3 roky. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorý prispeli do projektu svojimi knihami a obohatili tak knižničný fond MsK. Ďakujeme aj za čitateľov

Čítať ďalej…

Vyhodnotenie súťaží

Počas mesiaca december zorganizovala mestská knižnica dve výtvarné súťaže. Tí, ktorí neváhali a priniesli svoje výtvory do knižnice, mohli vyhrať pekné ceny.

Čítať ďalej…

Ministerstvo kultúry spustilo informačný portál o duševnom vlastníctve

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spustilo portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý predstavuje platformu na získanie základného prehľadu a orientácie v problematike autorského práva a priemyselného vlastníctva a zároveň slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného vlastníctva. 

Čítať ďalej…