Archív Október 2015

Gymnazisti na besede s Pavlom Holeštiakom

V rámci kysuckého festivalu duchovnej literatúry Jurinova jeseň navštívil mestskú knižnicu spisovateľ Pavol Holeštiak. 

Čítať ďalej…

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený v roku 1999. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. 

Čítať ďalej…

Objavovali tajomstvá čítania

Niekedy pomôže aj to, že deti sú doslova vytiahnuté zo štandardného prostredia čitateľských aktivít k sformovaniu ich pozitívneho postoja ku knihám.

Čítať ďalej…

10-dňová zbierka pre deti

Občianske združenie Trdielko, ktorého cieľom je podporovať ťažko choré deti a ich rodičov formou materiálnej pomoci počas ich liečby a života, organizuje zbierku pre deti tráviace liečbu na oddelení Detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach.

Čítať ďalej…

Akvizícia knižničného fondu ako projekt knižnice

Vďaka projektu, na ktorý finančne prispelo Ministerstvo kultúry SR, bol zabezpečený nákup knižničných jednotiek v súlade s akvizičnou politikou knižnice.

Čítať ďalej…

Jesenná výtvarná súťaž

Mestská knižnica KNM vyhlasuje jesennú súťaž, ktorá bude prebiehať do konca novembra 2015.

Čítať ďalej…

Cudzojazyčná literatúra v našej knižnici na novej adrese

Ďalšia fantastická správa pre našich priaznivcov! Vďaka darom od rôznych čitateľov či nečitateľov sa nám rozšírila knižnica CUDZOJAZYČNEJ literatúry.

Čítať ďalej…

Milé prekvapenie od spisovateľky Janky Graterovej

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook nás oslovila slovenská spisovateľka Jana Graterová a ponúkla nám knižný dar. Jej útle dielka z vydavateľstva Marenčin PT o ženách aj každodenných starostiach obohatili v týchto dňoch fond našej knižnice. 

Čítať ďalej…

Podivuhodné príbehy 7 morí na súši v knižnici

Deťom vôbec neprekážalo, že Kukukova legendárna loď Finta je vyrobená z kartónu a ich námornícke čiapky z novinového papiera a namiesto domorodcov pred nimi sedia ich spolužiaci.

Čítať ďalej…

200. výročie narodenia Ľ. Štúra

Z každej strany počuť, že tento rok je Rokom Ľudovíta Štúra. Vyhlásila ho vláda SR pri príležitosti 200. výročia narodenia národného buditeľa Ľudovíta Štúra, slovenského jazykovedca, politika, filozofa, spisovateľa, básnika, publicistu a pedagóga. Narodil sa 28.10. 1815 v Uhrovci.

Čítať ďalej…