Archív Január 2015

Povesti zneli za barokovými múrmi

Centrum voľného času v KNM usporiadalo v mestskej knižnici obvodné kolo súťaže žiakov základných škôl v umeleckom prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

Čítať ďalej…

komprax

Informačná gramotnosť ako kompetencie pre prax

Na druhom stretnutí so študentami Gymnázia KNM projektu Práca s regionálnymi informáciami v knižnici sme sa zamerali na posedné dve kompetencie informačnej gramotnosti.

Čítať ďalej…

100

Kysuckonovomestská farnosť v dejinách Cirkvi

Tak znie názov publikácie, ktorá vyšla na konci roka 2014. Jej autorom je Milan Krkoška, ktorý pôsobil v našom meste ako farár v rokoch 1973 až 1991.

Čítať ďalej…

kalendar

48. ročník súťaže Vansovej Lomnička

Ženy a dievčatá, prihláste sa do súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien, ktorá má na Slovensku 48 ročnú tradíciu.

Čítať ďalej…

Ilustrujem svoju obľúbenú knihu

Kysucká knižnica v Čadci vyhlásila súťaž s názvom Ilustrujem svoju obľúbenú knižku. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ a ŠZŠ. Použiť môžete ľubovoľnú techniku, ktorou na výkres formátu A3 alebo A4 zobrazíte výjav z obľúbenej knihy.

Čítať ďalej…

Nominujte Knihu Kysúc a Literárny počin 2014

Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje čitateľskú súťaž Kniha Kysúc 2014.

Čítať ďalej…

zasadacka

Vynovená zasadačka

Nasledujúce podujatia bude knižnica organizovať už vo vynovenej zasadačke.

Čítať ďalej…

info

Študenti pracovali s regionálnymi informáciami

Práca s regionálnymi informáciami v knižnici, tak znie názov projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, prostredníctvom Národného projektu Komprax - Kompetencie pre prax.

Čítať ďalej…

Jednu knihu ročne (knižnici)

V prílohe nájdete zoznam darcov a kníh, ktorí prispeli do projektu Jednu knihu ročne (knižnici), aj základné informácie o projekte.

Čítať ďalej…

kniznica

Knižnica v minulom roku v skratke

Každoročne v januári v knižnici bilancujeme. Rok 2014 pokladáme za úspešný vďaka štatistickým výsledkom, novým projektom a podujatiam, ktoré sme organizovali v spolupráci s rôznymi organizáciami.

Čítať ďalej…