Súťaž v rámci kampane Les ukrytý v knihe

10.04.2017 12:35

Národné lesnícke centrum v rámci 7. ročníka projektu LES UKRYTÝ V KNIHE vyhlasuje súťaž: vytvorenie Najoriginálnejšej LESNEJ POHĽADNICE. Cieľom súťaže je poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, ochrane lesa a prírody a životného štýl.

 

I. NÁPADITOSŤ:

 • Vytvorená POHĽADNICA by mala byť originálnym dielkom autora. Témou sú LESNÉ INŠPIRÁCIE. Fantázii sa medze nekladú v použití výtvarných techník a použitého materiálu. Typy na výtvarné techniky: kresba, maľba, počítačová grafika, street art, frotáž, koláž, enkaustika, dekupáž, pieskovanie, drôtikovanie, a iné.
 • Okrem výtvarnej tvorby bude porota hodnotiť aj textovú správu, ktorú odosielateľ napíše adresátovi – lesnému škriatkovi Silvárikovi. Môže to byť pozdrav, správa, želanie, alebo opis, čím odosielateľa inšpiruje les v živote a tvorbe.

II. FORMÁLNA STRÁNKA POHĽADNICE:

 • Veľkosť a formát pohľadnice je A5, A6, DL, prípustné sú aj zaujímavé úpravy formátu a tvaru pohľadnice. Pohľadnica musí však zostať nositeľkou správy na zadnej strane. Predná strana je určená na vlastnú výtvarnú tvorbu.
 • Minimálny počet pohľadníc – 1, maximálny počet 5 ks od jedného autora.
 • Pohľadnica musí obsahovať text pre prijímateľa pohľadnice SILVÁRIKA a rovnako označenie ID: Les ukrytý v knihe.

III. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI POHĽADNICE:

 • Adresa prijímateľa: SILVÁRIK, Národné lesnícke centrum – ÚLPV Zvolen, Sokolská 2, 960 52 Zvolen
 • ID kód: Les ukrytý v knihe
 • Text na zadnej strane pohľadnice
 • Autor (meno, škola, ročník, adresa odosielateľa).

IV. VEKOVÉ KATEGÓRIE:

Do súťaže sa môžu zapojiť deti vo veku do 15 rokov, ktoré budú súťažiť v dvoch kategóriách:

 • 1. kategória mladší žiaci od 6 do 10 rokov
 • 2. kategória starší žiaci od 11 do 15 rokov

TERMÍN UZÁVIERKY SÚŤAŽE: 19. máj 2017

V. HODNOTENIE:

 • Pohľadnice, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti po obsahovej a formálnej stránke, NEBUDÚ hodnotené!
 • Porota bude hodnotiť ORIGINALITU, vlastný vklad do diela a zaujímavý text na pohľadnici.
 • Porota ocení súťažné pohľadnice v obidvoch kategóriách a najlepší autori budú odmenení vecnými cenami.
 • Škola, ktorá pošle najväčší počet prác bude odmenená sadou školských pomôcok s environmentálnym zameraním.

VI. VYHODNOTENIE:

Vyhodnotenie kampane bude uverejnené 1. júna 2017 na stránke www.lesnapedagogika.sk. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21. júna 2017 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

VII. ADRESA DORUČENIA:

Súťažné diela je potrebné zaslať na adresu: NLC-ÚLPV Zvolen Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Označenie balíka: Les ukrytý knihe.

alebo doručte osobne do MsK KNM.

Späť