Súťaž Recepty z lesa

18.04.2016 20:16

PODMIENKY SÚŤAŽE o NAJ LESNÚ KNIHU

Národné lesnícke centrum v rámci 6. ročníka projektu LES UKRYTÝ V KNIHE vyhlasuje súťaž: vytvorenie knihy RECEPTY Z LESA s najchutnejšími receptami z lesných ingrediencií. Cieľom súťaže je poukázať na význam lesa ako zdroja zdravej výživy a „zásobárne“ potravín pre človeka a zvieratá.

Vytvorená kniha by mala obsahovať originálne recepty na jedlá, nápoje, koláčiky, malé chuťovky zostavené z ingrediencií, ktoré pochádzajú z lesa - lesné plody, lesný med, bylinky, zverina. Súčasťou môžu byť odporučenia na akú príležitosť sú určené, prípadne krátky príbeh, ktorý sa spája s ich prípravou. Fantázii sa medze nekladú ani vo vymyslení originálnych názvov pre jedlá a nápoje, ktorých recepty nám zašlete. Keďže lesné plody sú potravou aj pre samotné zvieratá, kniha môže obsahovať osobité „receptáriky jedál pre lesné zvieratká“.

  • Veľkosť a formát knihy je ľubovoľný, minimálny počet receptov – 3, maximálny počet nie je daný
  • Kniha môže obsahovať ručne kreslené obrázky alebo fotografie z prípravy jedál v knihe, môže byť zviazaná ručne alebo strojovo, jednotlivé listy musia byť neoddeliteľne spojené.
  • Recepty v knihe musia obsahovať: zoznam ingrediencií, postup prípravy, zoznam kuchynského náradia a pomôcok potrebných na prípravu jedál a nápojov, čas potrebný na prípravu vytvorených jedál a nápojov.

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI KNIHY: Názov knihy, rok a miesto vydania. Autor (meno, škola, ročník),ilustrátor, fotograf, zdroj informácií

VEKOVÉ KATEGÓRIE

Do súťaže sa môžu zapojiť deti vo veku do 15 rokov, ktoré budú súťažiť v dvoch kategóriách: 1.kategória mladší žiaci od 7 do 10 rokov, 2.kategória starší žiaci od 11 do 15 rokov

TERMÍN UZÁVIERKY SÚŤAŽE: 16. máj 2016 • Knihy receptov, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti po obsahovej a formálnej stránke, NEBUDÚ hodnotené!

Porota bude hodnotiť ORIGINALITU a vlastný vklad do diela.

Porota ocení súťažné knihy v obidvoch kategóriách a najlepší autori budú odmenení vecnými cenami.

Škola, ktorá pošle najväčší počet prác bude odmenená sadou školských pomôcok s environmentálnym zameraním.

Vyhodnotenie kampane bude uverejnené na stránke www.lesnapedagogika.sk dňa 1. júna 2016. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 17. júna 2016 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

ADRESA DORUČENIA: Súťažné diela je potrebné zaslať na adresu NLC-ÚLPV Zvolen Sokolská 2, 960 01 Zvolen, heslo: „LES UKRYTÝ V KNIHE“

Späť