Súťaž Lesný slovník

01.04.2018 11:39

Projekt, ktorého zámerom je podporiť environmentálne povedomie o udržateľnom spôsobe života prostredníctvom kníh sa uchádza aj v roku 2018 o Vašu priazeň. Tento rok, významný 100. výročím vzniku Československa si chceme aj my pripomenúť tematickými aktivitami projektu „LES UKRYTÝ V KNIHE“.

Projekt realizuje Národné lesnícke centrum Zvolen v spolupráci knižníc a lesníckych organizácií v období od 1. apríla do 18. mája 2018. Knižnice majú pre svojich čitateľov pripravený na danú tému pestrý program, ktorý bude navyše podporený návštevou lesného pedagóga priamo v knižnici. Lesný pedagóg sprostredkuje deťom les primeranou formou, kde dominujú zážitkové hry, interaktívne prvky, vedomostné úlohy s dôrazom na celkový výchovno-vzdelávací aspekt.

Pri tejto príležitosti vyzývame žiakov  na zapojenie sa do sprievodnej akcie projektu – súťaže vo vytvorení knihy pod názvom „Lesný slovník“. Škola, ktorá zašle do súťaže najväčší počet vytvorených slovníkov bude odmenená sadou učebných pomôcok pre účely environmentálneho vzdelávania. Termín zaslania prác: 31.5.2018. Najlepšie práce žiakov a úspešné knižnice budú odmenené na slávnostnom vyhodnotení dňa 21. júna 2018 v Krajskej knižnici vo Zvolene. 

Späť