Šťastie v knižnici

10.10.2017 07:32

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto si pripravila zábavné pásmo na tému pre deti atraktívnych povolaní. Prvými návštevníkmi knižnice boli dňa 9. októbra predškoláci z MŠ Litovelská s p. učiteľkami J. Vlčkovou a D. Škulcovou. Cieľom knihovníčkami pripraveného podujatia je naučiť deti už v predprimárnom vzdelávaní o zodpovednosti vybrať si povolanie, ktoré nakoniec dospeláka v reálnom živote urobí šťastným. Že je to veľmi náročná úloha, je známa vec. Ale aj to, že to, čím chcú deti byť počas celého obdobia detstva a dospievania, sa často mení.

V prvej časti odznela teda prezentácia o najatraktívnejších povolaniach. Bol spomenutý detektív, archeológ, zverolekárka i módna návrhárka. Deti sa zoznámili s náplňou práce každého z povolaní, vymenovali nástroje, či pomôcky, nevyhnutné pri ich práci. Tety knihovníčky zdôraznili aj to, že každé povolanie si vyžaduje vedieť spolupracovať v tíme. Asi ani detektív a ani archeológ by sám nič nespravil, ak by mu pri tom neasistoval tím mnohých odborníkov.

Zlatým klincom programu bolo povolanie potrebné na udržiavanie čistenie a opravu komínov. A zároveň je zodpovedné za vytvorenie ilúzie šťastia. Áno, aj predškoláci uhádli, že je to kominár. A prišli medzi nich do knižnice hneď dvaja v dobovej uniforme, na pleci so stočenou kefou – štosákom. A tak potvrdili, že kominári nevyhynuli, ale naopak sú čoraz potrebnejší, lebo šťastie sa z ľudských životov akoby stále viac vytráca.

A tak prvým prínosom malým čitateľom bola možnosť potočiť gombíkom na kominárskej uniforme a týmto nenáročným spôsobom si zarezervovať kúsok šťastia. Ujovia kominári, ktorí prijali pozvanie boli Bohuš Flachs z Brodna a Jozef Cvikel z Čadce. Obaja pracujú v kominárskej firme. Ich úlohou je okrem vytvárania ilúzie šťastia aj vymetanie, udržiavanie a údržba komínov. Deti ich privolali známou pesničkou Kom, kom, kominár...

Hneď na to sa rozprúdila diskusia o kominárskej práci. Pracujú vo výškach, tak potrebujú horolezecké skúšky. Samozrejme, nevykonávajú svoje zamestnanie samostatne, ale hlavne v tíme. Minimálne jeden spolupracovník je dôležitý pri istení pri čistení komínov vyšších budov. Práca je zodpovedná. Lebo ak by komín zostal nevyčistený, usadenina by mohla v domácnosti spôsobiť požiar.

Ujovia kominári trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky predškolákov, knihovníčok a samozrejme aj pani učiteliek. Strávili v knižnici so svojimi možno budúcimi pokračovateľmi hodinu zo svojho času. A tento v tejto dobe drahocenný tovar venovali deťom bez nároku na akúkoľvek protihodnotu. Preto sa im touto cestou chce 20 detí z MŠ Litovelská, ich učiteľky a hlavne knihovníčky poďakovať.

J. Hrubá

Späť