Projekt Jednu knihu ročne v roku 2017

16.01.2018 08:28

Marta Moravčíková je autorkou projektu Jednu knihu ročne (knižnici). Inšpiráciou pre ňu bol fakt, že knižnice na Slovensku už roky nemajú toľko peňazí, aby mohli svoje knižničné fondy rozširovať tak, ako by chceli a tak, ako by chceli čitatelia. Inými slovami, nemajú za čo nakupovať toľko novýchkníh či periodík, koľko by pre svojich čitateľov potrebovali.

Mottom jej projektu je: Kúpiť - prečítať - darovať. Pre rozvoj čítania je dôležitý aj druhý krok: knihu prečítať:-) Mestská knižnica KNM sa zapojila do projektu už vo februári 2013.

 

Čo teda môžete pre svoju knižnicu urobiť? 

  1. Ak môžete a chcete knižnici darovať knihu či predplatné časopisu, je užitočné sa v knižnici spýtať, aký titul by potrebovala. A potom už len našetriť, kúpiť, prečítať a zaniesť do knižnice.
  2. Na jednu knihu sa môže zložiť aj viacero darcov. Dohodnite sa na tom s priateľmi či príbuznými.
  3. Ak ste si kúpili novú knihu, o ktorej viete, že sa k nej po prečítaní viac nebudete vracať, ponúknite ju knižnici.
  4. Ak vám ktosi daruje knihu, ktorú už máte, nezarmúťte ho odmietnutím darčeka a ponúknite knihu knižnici.
  5. Informujte o iniciatíve Jednu knihu ročne (knižnici) svojich priateľov a známych.

Čo pre Vás urobí knižnica?

  1. Každý darovaný titul bude niesť informáciu o darovaní. V prípade darcu, ktorý má deti, môžu do knihy darcovský exlibris výtvarne spracovať/nakresliť práve deti.
  2. V priestoroch knižnice a na webe bude zverejnený zoznam darovaných kníh (aj keby bola iba jedna) a mená darcov-
  3. Knižnica Vám ponúkne širší okruh literatúru vďaka darovaným titulom.

Tento projekt realizujeme od roku 2014. Tento rok pribudlo do knižnice vďaka projektu 231 knižných titulov od 52 darcov. Počet týchto kníh i darcov je najvyšší v histórii projektu. Ďakujeme. 

V prílohe nájdete zoznam kníh, ktoré sme vďaka projektu získali v roku 2017, súčasťou zoznamu sú i mená darcov.

V prílohe nájdete zoznam kníh, ktoré môžete knižnici darovať, ak vás myšlienka projektu zaujala. Zoznam je len orientačný, knižnica uvíta aj iné tituly, najmä tie, ktoré vyšli len pred pár rokmi.

 

V roku 2014 sa do projektu zapojilo 42 darcov a do fondu knižnice pribudlo 209 knižničných jednotiek darom.

V roku 2015 sa do projektu zapojilo 61 darcov a do fodnu knižnice pribudlo 189 knižničných jednotie darom.

V roku 2016 sa do projektu zapojilo 30 darcov a do fondu knižnice pribudlo 163 knižničných jednotiek darom.

Späť