Kultúrne poukazy končia

09.10.2017 08:44

Dňa 12.11. 2017 končí platnosť Kultúrnych poukazov 2017, ktoré tento rok získali žiaci a pedagógovia na úhradu kultúnych podujatí. V knižnici ich môžete využiť na úhradu členského poplatku a služieb. Ak ste tak zatiaľ neurobili, môžete tak urobiť, avšak ich hodnotu nenechajte prepadnúť.

Ak chcete malou trošku podporiť knižnicu a jej aktivity, venujte jej nevyužité Kultúrne poukazy do uvedeného termínu 12.11. 2017. Knižnica ich využije na zlepšienie služieb pre deti a mládež.

Späť